Tanči se mnou ve své kráse
Za zvuku houslí hořících.
Tanči se mnou vším tím zmatkem,
až dojdu klidu a bezpečí.
Pozvedni mě jako olivovou snítku,
buď mou holubicí návratu.
Tanči se mnou, dokud láska neskončí.

LEONARD COHEN

PÁROVÁ a RODINNÁ TERAPIE

Nabízíme vám bezpečný prostor, kde můžete:

 • Sdílet, co se vám ve vztahu děje, jak se cítíte a co potřebujete.
 • Rozkrývat bludný kruh nejistoty a spirálu, do které se váš vztah chytil.
 • Obnovit ztrátu citového spojení a hledat partnerskou rovnováhu.
 • Otevřít téma vaší potřeby intimity jako cesty do vztahu.
 • Vědomě dělat kroky ke změně, ať už u sebe, v partnerském vztahu nebo ve svém rodinném systému.
 • V rodinném kruhu otevřeně mluvit o tíživých otázkách, svých potřebách i jednotlivých očekáváních členů rodiny.
 • Anebo vědomě se rozejít a společně hledat respekt a cestu, jak neublížit svému partnerovi - případně dětem.

Pracujeme v terapeutickém páru žena-muž:

 • Je to dobrý způsob, jak využít a rozšířit společnou práci při našem sezení o dynamiku obou terapeutů, jejich rozdílnosti a zkušenosti.
 • Spoléháme na to, že víc očí víc vidí a tím proces vede k větší vyváženosti a neutralitě.
 • Vedeme partnery společně ke vzájemnému porozumění a k možným změnám.
 • Je to dobrý nástroj pro společnou párovou a rodinnou reflexi a hledání dalších terapeutických cest.
 • Jsme pod pravidelnou supervizí u Mgr. Lucie Kašové a příležitostně Dr. Jitky Vodňanské.

Kdo jsme:

Barbora Smetánková
Absolvovala jsem komplexní psychoterapeutický výcvik v individuální, rodinné a párové terapii v systematické transformační terapii. Dále jsem ukončila roční kurz Terapie partneského vztahu u SKT Liberec a absolvovala jsem výcvik v Krizové intervenci. Vystudovala ETF UK v oboru sociální práce a pastorační činnost bakalářské, poté magisterské studium Supervize a řízení v sociálních a zdravotnických organizacích na UK. Jsem členkou České asociace pro psychoterapii (ČAP) a členkou Společnosti rodinných a systemických terapeutů (SOFT).
Mám dlouholeté pracovní zkušenosti v oboru sociální práce a pedagogice. Pracovala jsem s lidmi s mentálním postižením, s drogovou závislostí a se seniory. Výrazně mě ovlivnila roční humanitární mise na Kavkaze a následná práce s uprchlíky zde, v České republice. Poté jsem iniciovala a 10 let vedla komunitní Lesní školku pro děti a tímto světem žila.
Pracuji v Terapeutickém centru Modré dveře v Říčanech jako individuální, párová a rodinná terapeutka a krizová interventka. Současně poskytuji psychoterapii v organizaci Rubikon – klientům po výkonu trestu.
Jsem vdaná a mám čtyři děti. Mám ráda hory a cestování.

Jiří Hejduk
Absolvoval jsem pětiletý Daseinanalytický psychoterapeutický výcvik na PVŠPS pod vedením Doc.PhDr. Oldřicha Čálka, CSc. a Mudr. Zuzany Pinďákové. Ukončil jsem roční kurz Terapie partnerského vztahu u SKT Liberec a dalšími kurzy koučinku, mediace, relaxačních technik aj. a aktuálně jsem v nadstavbovém 3-letém výcviku Rodinné a párové terapie v Centru psychoterapie GI - ANIMA terapie. Jsem členem Společnosti rodinných a systemických terapeutů (SOFT).
Vystudoval jsem technickou kybernetiku na VA. Od roku 1992 do roku 2012 jsem pracoval na odborně – procesních a manažerských pozicích v mezinárodních společnostech. Od roku 2013 jsem z vlastní konzultantské profese, přes koučink došel až k psychoterapii. V terapeutické práci úročím a kombinuji svoji životní a pracovní zkušenost v korporacích s možnostmi psychoterapie.
Jsou mi velmi blízká témata svobody vlastní a ve vztahu, respektu k sobě a ostatním. Bude mi ctí najít s vámi vaši jedinečnou, unikátní cestu pobývaní teď a tady. Zaměřuji se na párovou a rodinnou terapii, individuální terapii dospělých a dospívajících.
Žiji v partnerském vztahu a mám již dvě dospělé děti. Rád cestuji na motorce a sportovním létáním se uvádím do jiné dimenze volnosti.